Charakterystyka

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OBSZARU I JEGO TOPOGRAFIA

Bory Tucholskie swą dzisiejszą rzeźbę terenu zawdzięczają epoce lodowcowej, szczególnie ostatniemu zlodowaceniu bałtyckiemu, a zwłaszcza stadiałowi pomorskiemu. Region ten charakteryzuje się niżowym, pojeziernym typem krajobrazu. Obszar jest znacznie zróżnicowany pod względem wysokościowym. W północnej części rekomendowanego rezerwatu biosfery wysokość terenu dochodzi do 200-205 m n.p.m. Środkowa część osiąga wysokość 140-150 m n.p.m. Obszarem o najniższej wysokości (70-90 m n.p.m.) jest południowa część rezerwatu biosfery.

Zróżnicowanie reliefu związane jest z występowaniem wklęsłych form geomorfologicznych (rynny subglacjalne, doliny rzeczne, małe formy wytopiskowe) oraz wypukłych form eolicznych (wydmy, pagórki eoliczne). Głębokość rynien subglacjalnych dochodzi do 20-30 m. Osiągają one do 24 km długości (jak rynna Jeziora Charzykowskiego), a ich szerokość waha się od 200-300 m do 2 600 m. Obszar rezerwatu biosfery przecinają w kierunku z NW na SE dwie holoceńskie doliny rzeczne: Brdy i Wdy. Pierwsza z nich występuje w zachodniej części rezerwatu biosfery, druga – w jego części wschodniej. Mniejsze doliny występują w różnych częściach rekomendowanego rezerwatu biosfery. Doliny te mają głębokość od kilku do 20-27 m. Wytopiska osiągają najczęściej niewielką powierzchnię i są rozproszone na całej powierzchni proponowanego rezerwatu biosfery. W formach wklęsłych rozwinęły się torfowiska wysokie. Formy eoliczne są związane z krajobrazem fluwioglacjalnym i zostały one zalesione. Wysoczyzna morenowa jest przeważnie płaska, tylko czasem przechodzi w falistą. Jej wysokość względna dochodzi przeważnie do 6-12 m. Jest ona użytkowana rolniczo. Wysoczyzna morenowa o glebach słabszej jakości jest zalesiona.

Najwyższe wzniesienie ponad poziom morza Najniższy punkt nad poziomem morza Maksymalna głębokość terenów wodnych

KLIMAT

Proponowany rezerwat biosfery leży w strefie klimatu umiarkowanego ze słabym wpływem oceanicznych mas powietrza. W polskiej klasyfikacji klimatycznej obszar ten jest określany jako Region Pojezierza Pomorskiego. Duża powierzchnia lasów ma istotny wpływ na klimat regionu. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,5 °C w północnej części rezerwatu i 7,0 °C w jego części południowej. Średnia roczna temperatura powietrza najzimniejszego miesiąca (styczeń) wynosi około -3,5 °C. Lipiec jest miesiącem najcieplejszym, ze średnią temperaturą powietrza 16,3 °C na północy i 17,5 °C w południowej części Opady atmosferyczne zmniejszają się w kierunku z północy na południe (od 660 mm do 560 mm rocznie), z przewagą w półroczu letnim (około 400 i 350 mm). Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 200 dni w północnej i około 215 dni w południowej części rekomendowanego rezerwatu biosfery.

Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca Średnia roczna suma opadów

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, GLEBY

Na obszarze rekomendowanego rezerwatu biosfery dominuje krajobraz fluwioglacjalnej równiny napływowej, przeważnie zalesionej. Ten typ krajobrazu występuje na około 80% powierzchni rezerwatu. Charakteryzuje się on eolicznym mikroreliefem o wysokości względnej 4-12 m. Obszar równiny napływowej zbudowany jest z warstw piasków (średnio i grubo ziarnistych) z przewarstwieniami żwiru i części pylastych. Grubość podkładu jest zmienna, ale przeważnie warstwa piasku ma grubość około 10-20 m.

Istotną cechą reliefu i krajobrazu są liczne dolinki rynnowe i zagłębienia jezior polodowcowych, skoncentrowane głównie w północno-zachodniej części rekomendowanego rezerwatu biosfery. Dna dwóch największych i najważniejszych dolin holoceńskich, tj. rzeki Brdy na zachodzie i rzeki Wdy na wschodzie, są odlesione i użytkowane jako łąki i pastwiska. Wyższe terasy są zalesione. Dolinki i doliny dwóch największych rzek wcinają się w rozległą wysoczyznę morenową, tzw. “wyspę morenową”, na głębokość 15-20 m. Wysoczyzna jest zbudowana z gliny morenowej. Podkład ten jest zazwyczaj piaszczysty, szczególnie na powierzchni. W tym polodowcowym krajobrazie występują torfowiska wysokie (z naturalną roślinnością) oraz torfowiska niskie i przejściowe, użytkowane głównie jako łąki i pastwiska. Niewielką powierzchnię w obrębie rezerwatu biosfery zajmuje morena czołowa, szczególnie w jego części północnej i północno-wschodniej w pobliżu Jeziora Wdzydze. Jest ona zbudowana z osadów gliniastych, piaszczystych i piaszczysto-żwirowych.

Na wysoczyźnie morenowej dominują gleby o niskiej i bardzo niskiej żyzności. Z krajobrazem morenowym (wysoczyzna morenowa i moreny czołowe) związane są gleby brunatne, głównie ługowane lub kwaśne. Gleby aluwialne, niekiedy organiczne, występują na dnie dolin. Na dnie dolin rynnowych występują często gleby torfowe.

CHARAKTERYSTYKA BIOLOGICZNA

Największą powierzchnię w proponowanym rezerwacie biosfery zajmują ekosystemy leśne. Stanowią one bufor, warunkujący trwanie licznych tu ekosystemów wodnych i torfowiskowych. Ważną rolę ekologiczną i gospodarczą w funkcjonowaniu rezerwatu odgrywają ekosystemy łąkowe oraz zbiorowiska murawowe na rozwiewanych wydmach. W obrębie tych pięciu typów siedlisk występują ekosystemy i zbiorowiska roślinne wymieniane w rozporządzeniach Ministerstwa Środowiska RP oraz na listach programów Natura 2000 i Corine jako obiekty wymagające szczególnej ochrony.

©2013 przez Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Inpero Sp. z o.o..


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij